NL
NL
EN

producten

Duratherm 630

Duratherm 630 is geschikt voor temperaturen tot 332°C en is ontworpen als zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor chemische aromatische vloeistoffen. Dankzij het verrijkte mengsel heeft het product een zeer lange levensduur en biedt het zelfs bij hogere bedrijfstemperaturen uitstekende bescherming tegen oxidatie.

  • Maximale bedrijfstemperatuur 332°C
  • Schoon alternatief voor synthetische vloeistoffen op benzeenbasis
  • Ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling
  • Smeert en verlengt de levensduur van pakkingen en afdichtingen
  • Uitstekende bescherming tegen slibvorming
  • Niet giftig en niet schadelijk - geen speciale behandeling nodig
Temperatuurbereik
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur 333°C
Maximale filmtemperatuur 355°C
Stolpunt ASTM D445 -18°C
Veiligheidsgegevens
Vlampunt ASTM D92 229°C
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 245°C
Zelfontbranding ASTM E-659-78 367°C
Thermische eigenschappen
Thermische uitzettingscoëfficiënt 0.1012 %/°C
Warmtegeleidingsvermogen W/m·K
38°C 0.144
100°C 0.14
204°C 0.135
260°C 0.131
288°C 0.13
316°C 0.128
332°C 0.127
Warmtecapaciteit kJ/kg·K
38°C 1.989
100°C 2.195
204°C 2.539
260°C 2.721
288°C 2.814
316°C 2.906
332°C 2.958
Fysische eigenschappen
Viscositeit ASTM D445 cSt
40°C 42.38
100°C 6.82
204°C 1.63
216°C 1.47
260°C 1.06
288°C 0.91
316°C 0.79
332°C 0.74
Dichtheid ASTM D1298 d/ml
38°C 0.854
100°C 0.811
204°C 0.741
260°C 0.702
288°C 0.684
316°C 0.665
332°C 0.654
Dampdruk ASTM D2879 kPa
38°C 0
100°C 0
204°C 0.4
260°C 2.275
288°C 4.895
316°C 9.653
332°C 13.9
Destillatiebereik ASTM D2887
10% 383°C
90% 494°C
Gemiddeld moleculair gewicht 395
Soortelijk gewicht @ 16°C 0.864

Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.


Neem contact met ons op

Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]

over u (nodig)

over uw toepassing (optioneel maar handig)

°C
liters

Vraag offerte aan (optioneel)

+ voeg een ander product toe

hoofd