NL
NL
EN

producten

Duratherm 600

Duratherm 600 is geschikt voor temperaturen tot 315°C en is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen de extreme oxidatie in omgevingen met installaties in de open atmosfeer. Het product omvat een gepatenteerde tweefasen-antioxidant voor lange en probleemloze werking van diverse toepassingen. Het is een milieuvriendelijke, niet-giftige thermische vloeistof (warmteoverdrachtsvloeistof) voor nauwkeurige temperatuurregeling.

  • Maximale bedrijfstemperatuur 315°C
  • Een robuuste thermische vloeistof ontworpen voor diverse toepassingen
  • Ontworpen voor het gebruik in warmteoverdrachtstoepassingen die aan de lucht zijn blootgesteld
  • Uitstekende bescherming tegen slib- en koolstofvorming
Temperatuurbereik
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur 316°C
Maximale filmtemperatuur 344°C
Stolpunt ASTM D445 -10°C
Veiligheidsgegevens
Vlampunt ASTM D92 224°C
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 240°C
Zelfontbranding ASTM E-659-78 360°C
Thermische eigenschappen
Thermische uitzettingscoëfficiënt 0.1015 %/°C
Warmtegeleidingsvermogen W/m·K
38°C 0.138
100°C 0.136
204°C 0.13
260°C 0.128
288°C 0.126
316°C 0.125
Warmtecapaciteit kJ/kg·K
38°C 1.93
100°C 2.13
204°C 2.46
260°C 2.642
288°C 2.73
316°C 2.818
Fysische eigenschappen
Viscositeit ASTM D445 cSt
40°C 40.26
100°C 6.48
204°C 1.54
260°C 1.01
288°C 0.86
316°C 0.75
Dichtheid ASTM D1298 d/ml
38°C 0.828
100°C 0.787
204°C 0.718
260°C 0.681
288°C 0.663
316°C 0.645
Dampdruk ASTM D2879 kPa
38°C 0
100°C 0
204°C 0.4
260°C 2.344
288°C 4.964
316°C 9.86
Destillatiebereik ASTM D2887
10% 374°C
90% 482°C
Gemiddeld moleculair gewicht 372
Soortelijk gewicht @ 16°C 0.868

Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.


Neem contact met ons op

Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]

over u (nodig)

over uw toepassing (optioneel maar handig)

°C
liters

Vraag offerte aan (optioneel)

+ voeg een ander product toe

hoofd